SARP Katowice
 
30.11.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Regulamin konkursu.pdf 
Załączniki formalne do regulaminu 1-10.pdf
Załączniki formalne do regulaminu 1-3,5,7-10.doc
Załącznik 11 - mapa terenu.zip
Załącznik 12 - mpzp.pdf
Załącznik 13 - zdjęcia terenu opracowania.zip
Załącznik 14 - zestawienie tabelaryczne powierzchni.pdf
Załącznik 15 - inne dokumenty wyjściowe - link do Fabryka Pełna Życia