SARP Katowice


Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

nip: 954 00 16 305

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek od godz. 9:00 do 15:00


email: biuro@sarp.katowice.pl
facebook

Biuro SARP tel: 32 253 97 74
Galeria Architektury SARP tel: 32 253 97 74
KluboGaleria SARP tel: 32 205 12 86


konto składkowe:       PKO BP II o/Katowice  24 1020 2313 0000 3402 0019 6949
konto podstawowe:    23 2490 0005 0000 4530 7520 0082 Alior Bank