SARP Katowice
SARP o.Kielce
SARP o.Kielce Konkurs na koncepcję Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
SARP o.Kielce
SARP o.Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji budowy Centrum Komunikacyjnego
SARP o.Kielce
SARP o.Kielce Konkursie na opracowanie koncepcji wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
TUP
TUP Konkurs na opracowanie koncepcji terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki
Konkurs
Konkurs Polski Cemnet w Architekturze
SARP o.Poznański
SARP o.Poznański Konkurs: "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku"
SARP o.Słupsk
SARP o.Słupsk Konkursie na opracowanie koncepcji "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce".
SARP o.Bydgoszcz
SARP o.Bydgoszcz Konkurs na prace projektowe obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy