SARP Katowice
Konkurs DEFUM
Konkurs DEFUM na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia
Stanowisko
Stanowisko w sprawie procedury konkurowania architektów - BGKN S. A.
Forum Architektury
Forum Architektury
Architektoniczny projekt opłatka
Architektoniczny projekt opłatka spotkanie świąteczne
Archidzieci
Archidzieci w Imielinie
Archidzieci
Archidzieci Na front!
Mistrzowie Architektury
Mistrzowie Architektury Etan Kimmel
Pożegnanie
Pożegnanie dr. inż. arch. Tadeusza Kmiecia
Pożegnanie
Pożegnanie arch. Jana Pudło
Śląskie Dni Architektury
Śląskie Dni Architektury Kobiety w zawodzie architekta
2018
2018 Ogłoszenie XXIV edycji konkursu
Szkolenie
Szkolenie Obiekty służby zdrowia-podstawy projektowania szpitalu
Mistrzowie Architektury
Mistrzowie Architektury Ryo Abe - AARA Architects
Archiziemniak
Archiziemniak
Szkolenie
Szkolenie Umowa projektowa - błędy w jej konstruowaniu i ich skutki
Dyskusja: Kształtowanie przestrzeni dostępnej
Dyskusja: Kształtowanie przestrzeni dostępnej Open the Door festiwal
Polska Polityka Architektoniczna
Polska Polityka Architektoniczna publikacja
Konkurs
Konkurs Zadanie pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
Pożegnanie
Pożegnanie prof. Tadeusza Pfütznera
Pożegnanie
Pożegnanie architekt Ireny Wilk