SARP Katowice


20.07.2021 rok
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.
 
Termi składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 09.08.2021 r., do godz. 15:00
 
Zamawiający:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 KatowiceOrganizator wykonawczy konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Łukasz Smolarczyk


UWAGA!
Komunikacja w konkursie odbywa się WYŁĄCZNIE przez
PLATFORMĘ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin Konkursu (.pdf)
- Ogłoszenie w BZP (.pdf)

Załączniki formalno-prawne:
- Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie ( .doc | .pdf)
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie (.pdf)
- Załącznik nr 5 - Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego (.pdf)
- Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna pracy (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 7 - Pokwitowanie złożenia części papierowej pracy konkursowej (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 8 - Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego (.doc | .pdf)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

- Załącznik nr 9 - Mapa zasadnicza (.dxf +.pdf)
- Załącznik nr 10 - Zakres opracowania konkursowego (.dxf +.pdf)
- Załącznik nr 11 - Rzędne terenu (.dxf)
- Załącznik nr 12 - Dokumentacja fotograficzna ( Część 1.zip | Część 2.zip | Część 3.zip | Część 4.zip )
- Załącznik nr 13 - Badania geotechniczne (.zip)
- Załącznik nr 14 - Służebność drogowa, załącznik do aktu notarialnego (.pdf)
- Załącznik nr 15 - Certyfikat zielony dom kryteria (.pdf)
- Załącznik nr 16 - Certyfikat zielony dom punktacja (.xlsx)26.07.2021 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. W trybie przewidzianym w Rozdziale I ust. 5.1 Regulaminu Konkursu - w miejsce arch. Macieja Kowalczyka powołany został arch. Mariusz Rachuba - rezerwowy członek Sądu Konkursowego.30.07.2021 r.
Informujemy, że dnia 30 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie składu Sądu Konkursowego, tj. Rozdział I, pkt 5.1.
06.08.2021 r.
Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (.pdf)23.08.2021 r.
Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 70 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Prac konkursowych zostało zaproszonych 57 Uczestników.