SARP Katowice


15.05.2023
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

Zamawiający:

Miasto Oświęcim 
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
Sekretarz Organizacyjny: mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk
Asystent Sekretarza Organizacyjnego: mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)
Załączniki formalno-prawne 1-8 (.pdf)
Załącznik NR 9 - Mapa zasadnicza (.rar)
Załącznik NR 10 - Obszar opracowania konkursowego (.rar)
Załącznik NR 11 - Projekt MPZP dla terenu inwestycyjnego (.rar)
Załącznik NR 12 - Dokumentacja fotograficzna (część 1, część 2, część 3, część 4.rar)
Załącznik NR 13 - Badania gruntu (.rar)
Załącznik NR 14 - Inwentaryzacja zieleni (.rar)
Załącznik NR 15 - Inwentaryzacja istniejącej hali lodowej (.rar)
Załącznik NR 16 - Ekspertyza konstrukcyjna obiektu (.rar)


arch. Tadeusz Gabor - autor projektu Hali Lodowej w Oświęcimiu. Urodzony w Wadowicach 06.07.1928 r., absolwent 1949 r. Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Członek SARP O.Kraków, Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1953 r.)

Autor m.in.:
Sztuczne Lodowisko w Oświęcimiu (1964 r.)
Ośrodek Sportów Wodnych KRUKI w Oświęcimiu
Obiekty sakralne o.o. franciszkanów w Harmężach k. Oświęcimia

Nasze Miasto Oświecim - Sztuczna Lodowisko w Oświecimiu 22.05.2023
Na Państwa prośbę zamieszczamy załączniki formalno-prawne podlegające uzupełnieniu treści w wersji edytowalnej. Na platformę konkursową prosimy załączać pliki tylko w formacie PDF.

Załączniki formalno-prawne (.doc)


19.06.2023 
Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 61 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Prac konkursowych zostało zaproszonych 45 Uczestników.26.06.2023
Zamawiający zaprasza Uczestników dopuszczonych do Konkursu na wizję lokalną w dniach 12.07, 14.07, 19.07, 21.07 w godzinach 11:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Hali Lodowej w Oświęcimiu pod numerem tel. 338422783.
  

13.09.2023 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. Został powołany rezerwowy członek Sądu Konkursowego - arch. Henryk Piątek.