SARP Katowice
 

W dniu 1.07.2015r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.
 
Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym prowadzonym na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6, 71222000-0/.
 Konkurs uzyskał rekomendację Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
 Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 01.07.2015r. w DzUUE pod poz. nr 2015/S 124-228145
 
Regulamin i załączniki dostępne są na  stronie Zamawiającego: http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/311914/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_stadionu_miejskiego_w_olsztynie_konkurs_sarp_nr_962_/

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie
 
1. Zamawiający:
Gmina Olsztyn
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
NIP: 739-384-70-26, Regon: 510742362
2. Organizator
Organizatorem Konkursu, działającym na zlecenie Zamawiającego, jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14
10-034 Olsztyn
www.olsztyn.sarp.org.pl
e-mail: olsztyn@sarp.org.pl

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie wraz z jego otoczeniem. Istniejący stadion o dużej owalnej arenie o cechach areny lekkoatletycznej mieszczącej boisko dla piłki nożnej i bieżnię, należy przebudować na stadion piłkarski z mniejszą areną prostokątną mieszczącą jedynie boisko dla piłki nożnej wraz z przepisowymi marginesami. Obszar opracowania ograniczony jest od strony południowo-zachodniej Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego, od strony południowo-wschodniej ulicą Władysława Leonharda, od strony północnowschodniej ulicą dojazdową prowadzącą od ul. Leonharda oraz od strony północno-zachodniej parkiem im. Janusza Kusocińskiego i Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera -Galeria Warmińska”.

- Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników II etapu konkursu - w dniu 14.12.2015 r. – Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn