SARP Katowice

09.04.2018 
Udostępniono informacje organizacyjna dla uczestników(.pdf)  oraz załącznik(.zip).

28.03.2018
Ogłoszono zespoły zakwalifikowane do warsztatów:

zespół A w składzie: 
Aleksandra Stolecka
Piotr Tokarski
Tymon Czyzewski
Bartosz Wolny

zespół B w składzie:
Piotr Straszak
Mikołaj Zdanowski
Aleksandra Kwiatkowska
Katarzyna Strzelecka-Paciorek

zespół C w składzie:
Łukasz Homan
Klaudyna Wolanin
Agnieszka Skwirus
Patrycja Solipiwko

zespół D w składzie:
Paulina Adamczyk
Zuzanna Dembecka
Wojciech Lesiak
Jakub Miszczyk


26.03.2018
Z powodu awarii serwera w czwartek i piątek (22.03 i 23.03) maile wysłane tego dnia nie dotarły na skrzynkę pocztową. Prosimy o ponowne rozesłanie wiadomości.

15.03.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań i próśb związanych z wydłużeniem terminu oświadczamy, ze nabór zgłoszeń trwa do 22.03.2018 r. 

05.03.2018
Udostępniono odpowiedzina pytania.

Odpowiedzi na pytania (.pdf)

26.02.2018
WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ
BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

Ogólnopolskie dwuetapowe warsztaty architektoniczne skierowane do studentów i absolwentów wydziałów architektury, architektury wnętrz oraz projektowania form przemysłowych. Celem Warsztatów jest wyłonienie najlepszej koncepcji przebudowy elewacji oraz przebudowy wnętrz obiektu przy ul. Roździeńskiej 41 w Katowicach dla potrzeb funkcji biurowych dostosowanych do pracy zespołów agilowych, „startupów” oraz innych biurowych. Zamawiającym i fundatorem nagród jest Bank ING.
 
osoby do kontaktu:
arch. Jacek Krych
arch. Aleksander Krajewski
 
ETAP I:
Ogłoszenie o organizacji Warsztatów: 26.02.2018
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I Etapu Warsztatów: 2.03.2018 – mailowo na adres: biuro@sarp.katowice.pl (tytuł wiadomości należy rozpocząć od słów “Warsztaty ING”)
Udzielanie odpowiedzi na ww. pytania: 6.03.2018
Nabór zgłoszeń - Wstępniaków: 14.03.2018
Ogłoszenie wybranych Zespołów Projektowych: 28.03.2018

ETAP II:
Rozpoczęcie Warsztatów, spotkanie organizacyjne: 13.04.2018 godz. 9.00
Zakończenie Warsztatów oraz informacja o dacie prezentacji prac przed Sądem Konkursowym: 15.04.2018 godz. 17.00
Załączniki:
Regulamin warsztatów
Załacznik 1 do Regulaminu - rzuty budynku
Załącznik 2 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami