SARP Katowice

15.03.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań i próśb związaeniem terminu oświaświadczamy, ze nabór zgłoszeń trwa do 22.03.2018 r. 

05.03.2018
Udostępniono odpowiedzina pytania.

Odpowiedzi na pytania (.pdf)

26.02.2018
WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ
BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

Ogólnopolskie dwuetapowe warsztaty architektoniczne skierowane do studentów i absolwentów wydziałów architektury, architektury wnętrz oraz projektowania form przemysłowych. Celem Warsztatów jest wyłonienie najlepszej koncepcji przebudowy elewacji oraz przebudowy wnętrz obiektu przy ul. Roździeńskiej 41 w Katowicach dla potrzeb funkcji biurowych dostosowanych do pracy zespołów agilowych, „startupów” oraz innych biurowych. Zamawiającym i fundatorem nagród jest Bank ING.
 
osoby do kontaktu:
arch. Jacek Krych
arch. Aleksander Krajewski
 
ETAP I:
Ogłoszenie o organizacji Warsztatów: 26.02.2018
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I Etapu Warsztatów: 2.03.2018 – mailowo na adres: biuro@sarp.katowice.pl (tytuł wiadomości należy rozpocząć od słów “Warsztaty ING”)
Udzielanie odpowiedzi na ww. pytania: 6.03.2018
Nabór zgłoszeń - Wstępniaków: 14.03.2018
Ogłoszenie wybranych Zespołów Projektowych: 28.03.2018

ETAP II:
Rozpoczęcie Warsztatów, spotkanie organizacyjne: 13.04.2018 godz. 9.00
Zakończenie Warsztatów oraz informacja o dacie prezentacji prac przed Sądem Konkursowym: 15.04.2018 godz. 17.00
Załączniki:
Regulamin warsztatów
Załacznik 1 do Regulaminu - rzuty budynku
Załącznik 2 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami