SARP Katowice

 
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 11:00, w Centrum Targowym PARK przy Szosie Bydgoskiej 3 w Toruniu.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w obecności Pana Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa prac konkursowych z obu etapów. Wystawę będzie można oglądać do 21 maja 2015.I nagrodę w konkursie Sąd Konkursowy przyznał pracowni Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., Katowice

0004 - Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., Katowice
zespół w składzie: 
1. prof. arch. Roger Riewe
2. prof. arch. Florian Riegler
3. arch. Mikołaj Szubert - Tecl
4. arch. Dorota Żurek
5. arch. Paweł Skóra
6. arch. Paulina Kostyra - Dzierżęga
7. mgr inż. arch. krajobrazu Marta Hirsz

Zespoły wyróżnione w II etapie konkursu:
 
0001 - "MD Polska" Sp. z o.o. , Szczecin
zespół w składzie: 
1. mgr inż arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska
2. inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków
3. mgr inż. arch. Robert Dawidowski
4. mgr inż. arch. Agata Kasprzak
5. mgr inż. arch. Agnieszka Starska
6. mgr inż. arch. Ewa Patos
7. mgr inż. arch. Kamilla Podkalicka


0002 - WXCA Sp. z o.o., Warszawa
zespół w składzie: 
1. arch. Szczepan Wroński 
2. arch. Małgorzata Dembowska
3. arch. Krzysztof Moskała
4. arch. Anna Majewska
5. arch. Karol Sabalczyk

 
0003 - Atelier Loos van Vliet, Haarlem, Holandia
zespół w składzie: 
1. arch. Freek Loos
2. arch. krajobrazu Martine van Vliet
3. arch. krajobrazu Patrycja Bukarewicz
4. arch. krajobrazu Katarina Brandt
5. proj. graf. Adalaida Larrain
6. arch. Ron Roos


0005 - Pracownia 44STO Marta Gocek, Gliwice
zespół w składzie: 
1. dr inż. arch. Lech Wojtas
2. dr inż. arch. Agata Twardoch
3. mgr inż., arch. krajobrazu Marta Gocek
4. mgr inż., arch krajobrazu Ewa Twardoch
5. stud. arch. Sebastian Dziedzic
6. stud. arch. Wojciech Lesiak
7. stud. arch. Marta Szulc

0006 - Kuryłowicz & Associates  Sp. z o.o., Warszawa
zespół w składzie: 
1. prof. arch. Ewa Kuryłowicz
2. arch. Maria Saloni - Sadowska
3. arch. Magdalena Iżewska
4. arch. Antoni Szubski
5. arch. Fryderyk Szymański
6. arch. Wojciech Pachocki
7. arch. Adrian Wrzesień
8. arch. krajobrazu Monika Rodziewicz
9. arch. krajobrazu Magdalena Balińska
10. arch. krajobrazu Ewa Potapow

Uzasadnienie wyboru prac do 2. etapu konkursu
 
Prace wybrano do 2. etapu konkursu z uwagi na:
 
 
01
 


 
decyzję uspokojenia ruchu w zachodniej części terenu opracowania i propozycje projektowe 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom różnych grup mieszkańców,
 
02
 


spójną propozycję dla całego terenu nabrzeża wraz z dużą ilością obiektów i urządzeń 
oferujących różne funkcje
 
03
 
powściągliwość i oszczędność (w sensie przenośnym i dosłownym) środków wyrazu dla 
zamierzenia projektowego na terenie bulwaru,
 
04
 
jednorodną formę terenu zielonego podbudowującą miejski krajobraz Starówki i dającą 
szansę mieszkańcom na samodzielne wprowadzanie różnych form aktywności,
 
05
 
czytelne powiązanie różnych form komunikacji (pieszej, rowerowej, samochodowej) oraz 
unikalną propozycję pływających ogrodów,
 
06
 
konsekwentną koncepcję organizacji bulwaru spójną koncepcją kompozycji zieleni niskiej i 
wysokiej.


Opinia Sądu Konkursowego do pracy nagrodzonej
 
Nagrodzona praca w bardzo dobry sposób łączy historyczną sylwetę miasta z Wisłą dzięki 
wprowadzeniu całościowego, konsekwentnego na całym obszarze rozwiązania zieleni
składającego się z podłużnych pasmowych różnorodnych form roślinności średniej i niskiej. 
Pasma te poprzecinane są prostymi formami architektonicznymi na przedłużeniu ulic 
Starówki. Formy te mogą pełnić różne funkcje, jak pawilony otwarte i zamknięte, schody, 
platformy widokowe, tarasy itd.
Liniowy, horyzontalny układ zieleni spójnie łączy się z najważniejszymi elementami panoramy miasta. Obszerne przestrzenie zielone, łatwo dostępne i znajdujące się pomiędzy bramami miasta umożliwiają wprowadzenie na teren bulwarów przez mieszkańców i władze miasta różnych form aktywności. Te aktywności – być może dziś jeszcze nieznane – znajdą się na tarasach wystawionych w kierunku Wisły z górnego poziomu nabrzeża, na zaprojektowanych łąkach, trawnikach i nawierzchniach utwardzonych.
Koncepcja nie przewiduje przebudowy linii brzegowej i umocnień nabrzeża Wisły.
 
Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy nagrodzonej
 
Sąd konkursowy w dalszych pracach projektowych zaleca:
 
- zwrócenie szczególnej uwagi na obszar położony w zachodniej części terenu 
  opracowania i poprawienie jakości przestrzeni parkingu,
 
- zapewnienie powiązania Plant z nabrzeżem Wisły,
 
- uatrakcyjnienie obszaru w części wschodniej terenu opracowania (okolice wylotu ul. 
  Św. Jakuba na bulwary),
 
- ponowne rozważenie kierunków komunikacji i najść,
 
- dopracowanie szczegółów nawierzchni posadzek nabrzeża oraz przestrzeni styku 
  nabrzeża z wodą
 
- kontrolę i panowanie nad skalą i wielkością wprowadzanych elementów 
  architektonicznych (kubaturowych).