SARP Katowice
Pożegnanie
Pożegnanie dr. inż. arch. Tadeusza Kmiecia
Pożegnanie
Pożegnanie arch. Jana Pudło
Archiziemniak
Archiziemniak
Dyskusja: Kształtowanie przestrzeni dostępnej
Dyskusja: Kształtowanie przestrzeni dostępnej Open the Door festiwal
Polska Polityka Architektoniczna
Polska Polityka Architektoniczna publikacja
Pożegnanie
Pożegnanie prof. Tadeusza Pfütznera
Pożegnanie
Pożegnanie architekt Ireny Wilk
Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia dla Prezesa SARP Mariusza Ścisło
Gratulacje
Gratulacje Objęcie funkcji Prezesa IARP przez arch. Małgorzatę Pilinkiewicz
Klauzula informacyjna dla członków SARP o/Katowice
Klauzula informacyjna dla członków SARP o/Katowice dot. RODO
21. Majówka-czerwcówka
21. Majówka-czerwcówka Spotkanie integracyjne architektów
Film i Miasto
Film i Miasto Cykl spotkań, spacerów i pokazów filmowych
Poszukiwania Struktur
Poszukiwania Struktur Wykład Bolesława Stelmacha
Architektura - Pamięć - Polityka.
Architektura - Pamięć - Polityka. Zrozumieć czy zacierać ślady. Spór o dziedzictwo PRL.
Malarstwo w Galerii Architektury
Malarstwo w Galerii Architektury Wystawa prac Barbary Maliszewskiej-Sąsiadek
Reflektory
Reflektory Złota X architektury Katowic drugiej połowy XX wieku
Young  Talent Architecture Award  2018
Young Talent Architecture Award 2018 Mies van der Rohe
One Day Design Challenge
One Day Design Challenge by Roca
Życzenia wszelkiej pomyślności
Życzenia wszelkiej pomyślności
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe