SARP Katowice


Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice


czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
tel:
 32 253 97 74
fax: 32 253 92 30
email: galeria@sarp.katowice.pl