SARP Katowice


Galeria Architektury SARP
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice


czynna w godzinach pracy Klubogalerii 
tel:
 32 253 97 74
email: galeria@sarp.katowice.pl