SARP Katowice

28 listopada 2017r. (wtorek), w godz. 15.00 - 18.00
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.
 

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice
zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,
środowiska architektów oraz projektantów.
W cyklu:
„program obowiązkowy”
odbędzie się szkolenie na temat:
Kodeks postępowania administracyjnego
- nowelizacja ustawy
 
W kolejnej edycji szkolenia zajmiemy się najświeższą nowelizacją Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, której jednolity tekst został ogłoszony w czerwcu 2017 roku.
W szczególności przedstawione zostaną nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017r.) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017r.).
Skupimy się na wybranych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia pracy architekta - zarówno od strony projektanta jak i urzędnika - pracownika wydziału administracji budowlanej.
Naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny - wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
 
Prowadzący:
mgr inż. arch. Adam Wolny
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, członek SARP,
autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/560
lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)
 
Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIA RP
SARP Zarząd O/Katowice