SARP Katowice


"Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. 
Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich"
13 czerwca 2017r. (wtorek), w godz. 15.00 - 18.00

Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

Podczas szkolenia omówiona zostanie koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie - oraz płynące z tego korzyści społeczne. Dowiemy się, czy projektowanie uniwersalne powinno być traktowane jako kierunek i sposób myślenia, czy ścisła metoda działania. Jak dążyć do rozszerzenia grupy użytkowników i w jakim stopniu mamy szansę spełnić oczekiwania i potrzeby wszystkich, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone.

Naszym prelegentem będzie dr inż. arch. Iwona Benek - adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom oraz prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

W czasie wykładu omówione będą także zasady opiniowania opracowań projektowych t.j. opiniowanie projektu budowlanego pod względem wymagań osób niepełnosprawnych - zakres i tryb uzgadniania, a także możliwość certyfikacji obiektów pod kątem spełniania tych wymagań. Prezentację części praktycznej poprowadzi Marcin Mikulski -Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Katowice.

Prowadzący:

dr inż. arch. Iwona Benek

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,

Fundacja Laboratorium Architektury 60+

Marcin Mikulski

Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Katowice, Stowarzyszenie Aktywne Życie

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/498

lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice