SARP Katowice

Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2003
IV Edycja Konkursu


wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2003: Górnosląskie Centrum Kultury Katowice | 27.06.2003 
Nagroda Marszałka
Ziemowit Domagała, Jarosław Kołodziejczyk, Stanisław Oset oraz Adama Pytla
Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Myślą przewodnią było takie zaprojektowanie przestrzeni cmentarza jako terenu zielonego, która respektując konieczność etapowej realizacji całości, zastane wartości krajobrazowe oraz uwarunkowania przestrzenne stworzy spójny i czytelny układ funkcjonalny.
Głównym elementem kompozycyjnym łączącym enklawy cmentarza jest plac centralny wtopiony w projektowaną zieleń parkową. Ogniskuje on na sobie wszystkie fundamentalne dla przestrzeni cmentarza elementy kompozycji.
Jednym z nich jest aleja ludzi zasłużonych, stanowiąca kręgosłup komunikacyjny i rdzeń spinający wykonaną już część cmentarza z częścią zachodnią, która zostanie wykonana w przyszłości.
Plac centralny został otoczony parkiem, na terenie, którego zlokalizowano groby urnowe ziemne. Zieleń parkowa częściowo ,,wchodząca na płytę placu centralnego została zaprojektowana na geometrycznej kwadratowej siarce modularnej. Zieleń pozostałej część parku tworzy luźne szpalery przenikające zielony teren grzebalny.
Innym elementem kompozycyjnym są place kolumbariów, które położone na lokalnych wzniesieniach zostaną połączone ze sobą aleją ludzi zasłużonych.
Jako zasadę przyjęto, oprócz głównych dominant kompozycyjnych, tworzenie dominant lokalnych. Takim elementem są placyki cmentarne czy zieleń lokalna.
Wyróżnienie
Wojciech Klasa
Rewitalizacja centrum Mikołowa

Rewitalizacja miała na celu przywrócenie wartości przestrzennych, funkcjonalnych oraz społecznych starówki mikołowskiej: Rynku i przylegających ulic: l-go Maja, Krakowskiej, Okrzei, Lompy i Stawowej. Rewitalizacja, choć uciążliwa podczas trwania prac budowlanych, przyniosła efekty, które przerosły oczekiwania samych jej inicjatorów,
Wcześnie pustoszejące, ciemne uliczki zastawione parkującymi samochodami, tętnią teraz życiem do późnych godzin wieczornych a nawet nocnych. Właściciele przyległych lokali sami radykalnie przedłużyli czas ich funkcjonowania, choć wcześniej opierali się wszelkim takim sugestiom.
W przetargu na dzierżawę ogródków letnich na Rynku, cena wywoławcza została w licytacji przebita blisko dziesięciokrotnie, co w dosłowny sposób zwaloryzowało zakończoną inwestycję.
Wokół fontanny gromadzą się - zwłaszcza w upalne dni - tłumy dzieci, wieczorami również nie brakuje widzów na pokazach synchronicznych fontanny (woda, światło, dźwięk).
Pomimo zabudowania na Rynku kilkudziesięciu ławek i kolejnych kilkudziesięciu w przyległych uliczkach, trudno o znalezienie na nich wolnego miejsca.
Ulicę l-go Maja i Rynek upodobali sobie uliczni grajkowie potęgując magiczny klimat miejsca.

 
regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf