SARP Katowice


30.03.2018
Pytania i odpowiedzi


Poniżej zamieszczono pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu oraz plik "pzt projekt zamienny.pdf" który został przywołany w odpowiedziach.

Pytania i odpowiedzi
pzt projekt zamienny.pdf


20.03.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Zmienił się Załacznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Załącznik nr 2 - wersja *.pdf
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna *.doc

15.03.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.


Osoba do kontaktów: 
Rafał Paszenda - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkurs-rybnikhallera@wp.pl
adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 06.04. 2018r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki 1-14            – wersja *.pdf - (ze zmienionym Załącznikiem nr 2)
Załączniki 1-9 i 11-14  –  wersja edytowalna *.doc - (ze zmienionym Załącznikiem nr 2)
Załączniki 15a i 15b    – wytyczne graficzne na Mapie Zasadniczej  
Załączniki 16a i 16b    – Mapa Zasadnicza 
Załącznik 17                  – Wypis i Wyrys z MPZP  
Załącznik 18                 – Wytyczne Konserwatorskie 
Załączniki 19a i 19b    – Wytyczne Konserwatorskie – Budynki nr 10 i 12   
Załączniki 20               – Opinia Geotechniczna  
Załącznik 21                 – Dokumentacja Fotograficzna cz. 1
                                           Dokumentacja Fotograficzna cz. 2 
                                           Dokumentacja Fotograficzna cz. 3
Załącznik 22                – Projekt łącznika drogowego ulic Pocztowa-Hallera