SARP Katowice


02.09.2020r.
ZAŁĄCZNIK NR 20 DO KONKURSU- Raport podsumowujący konsultacje społeczne.

01.09.2020r
KOMUNIKAT:
Raport podsumowujący konsultacje społeczenie i informacje zebrane w formie ankiet-Załącznik nr 20 do konkursu- UKAŻE SIĘ NIEBAWEM

01.09.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące regulaminu konkursu.
ODPOWIEDZI NR1

31.08.2020r.
Lista uczestników

19.08.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o douszczenia do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR2

14.08.2020r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR1

12.08.2020r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Rynku - Placu Grunwaldzkiego, Placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Janów
ul. Częstochowska 1
42-252 Janów

Osoba do kontaktów:
Maciej Grychowski - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkurs.janow@gmail.com
adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 21.08.2020r.

Termin składania Prac Konkursowych do 24.11.2020r. do godziny 15:00


Dokumenty do pobrania:

     Regulamin Konkursu

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

     Załącznik NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
     Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo
     Załącznik NR 3     Oświadczenia*
     Załącznik NR 4     Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                                       nadzoru autorskiego*


                                      * Załączników NR 3 i NR 4 nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Składanie prac konkursowych:

     Załącznik NR 5      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu
     Załącznik NR 6      Lista osób, członków zespołu autorskiego pracy konkursowej
     Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia opracowania konkursowego
     Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na
                                        podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia
                                        pokonkursowego


Materiały wyjściowe i informacyjne:

     Załącznik NR 9      Mapa Zasadnicza dxf i pdf
     Załącznik NR 10    Zakres Opracowania Konkursowego dxf i pdf
     Załącznik NR 11     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
     Załącznik NR 12    Pismo WUOZ w Katowicach Delegatura w Częstochowie
     Załącznik NR 13    Opinia Geotechniczna
     Załącznik NR 14    Pismo GDDKiA Katowice
     Załącznik NR 15    Pismo ZDW w Katowicach
     Załącznik NR 16    Pismo ZGK Janów
     Załącznik NR 17    Pismo ŚCSI Katowice
     Załącznik NR 18    Pismo e-Region Częstochowa
     Załącznik NR 19    Pismo ATEM-Polska Opole
     Załącznik NR 20   Raport podsumowujący konsultacje społeczne i informacje zebrane w formie ankiet
                                       (Raport zostanie udostępniony w momencie kwalifikacji Uczestników Konkursu) 
     Załącznik NR 21   Dokumentacja Fotograficzna:
                                       - Fotografia NR 1
                                     - Część 1
                                       Część 2 
                                       - Część 3
                                     - Część 4