SARP Katowice


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 26. edycję konkursu "Architektura Roku Województwa Śląskiego - rok 2020".
Konkurs Architektura Roku jak i całe Śląskie Dni Architektury zostały objęte patronatem MarszałkaWojewództwa Śląskiego.
Celem konkursu "AR 2020" jest:
- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLĄSKICH ARCHITEKTÓW dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego
- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY)
- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY
- promocja województwa poprzez architekturę
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego

Terminarz
Ogłoszenie konkursu: 25.08.2020
Koniec składania zgłoszeń: 22.09.2020
Ogłoszenie nominacji do nagrody: 29.09.2020
Posiedzenie jury: wrzesień 2020
Ogłoszenie wyników: październik 2020

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 SARP zastrzega sobie możliwość zorganizowania ogłoszenia wyników w formie on-line.

Warunki XXVI konkursu wraz z formularzami .pdf