SARP Katowice


06.02.2019
AKTUALIZACJA 4
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 22 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf
 
06.02.2019
AKTUALIZACJA 3
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 20 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf

02.02.2019
AKTUALIZACJA 2
Wizja lokalna odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 18 - godzina 14.00
 Spotkanie rozpocznie się na placu głównym Fabryki Pełnej Życia - za PKZ
W złączeniu- lista osób zgłoszonych do wizji lokalnej (grupy).pdf

01.02.2019
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania (.pdf).


01.02.2019
AKTUALIZACJA
Wizja lokalna 
odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 16 - godzina 14.00
Miejsce spotkania/zbiórki i rejestracja zostanie jeszcze podana.
zaktualizowana lista (grupy) osób zgłoszonych do wizji lokalnej.pdf 

30.01.2019
Wizja lokalna 
odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 w godzinach 12.00 i 14.00
Odpowiednio rozdzielona na grupy:
1.      Grupa od nr 1 do 8   - godzina 12.00
2.      Grupa od nr 9 do 16 - godzina 14.00
Miejsce spotkania/zbiórki i rejestracja zostanie jeszcze podana.
lista (grupy) osób zgłoszonych do wizji lokalnej.pdf 

21.01.2019
Wizja lokalna

Z uwagi na dużą liczbę uczestników konkursu, osoby zainteresowane wizją lokalną (osoby dopuszczone do konkursu) proszone są o zgłoszenie swojej osoby (podając firmę, imię i nazwisko) w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2019, na adres konkursu
sarpkonkurs.fabrykapelnazycia@gmail.com

Po tym terminie zostaną ogłoszone i zaproszone grupy na wizję lokalną.


18.01.2019
Lista Uczestników
Zamieszczono listę zawierającą Uczestników dopuszczonych oraz niedopuszczonych do udziału w Konkursie.
 
Przypomina się, że Załącznik nr 7 i 8  (w tym kartę identyfikacyjną) składa się w momencie złożenia Pracy Konkursowej. Niniejszym unieważnia się numer rozpoznawczy: 100990  złożony przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
lista dopuszczonych


14.12.2018
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania.

30.11.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Regulamin konkursu.pdf 
Załączniki formalne do regulaminu 1-10.pdf
Załączniki formalne do regulaminu 1-3,5,7-10.doc
Załącznik 11 - mapa terenu.zip
Załącznik 12 - mpzp.pdf
Załącznik 13 - zdjęcia terenu opracowania.zip
Załącznik 14 - zestawienie tabelaryczne powierzchni.pdf
Załącznik 15 - inne dokumenty wyjściowe - link do Fabryka Pełna Życia