SARP Katowice


17.08.2017
Informujemy, że wizja lokalna odbędzie się 22 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00. Proszę czekać przy wejściu od ulicy Olimpijskiej.

Opublikowano listę uczestników dopuszczonych i niedopuszczonych do konkursu. (.pdf)

9.08.2017
Informujememy, że uzupełnienia należy składać drogą elektroniczną i pocztową do 16.08.2017 roku.

27.07.2017
Informujemy, że uległ korekcie załącznik nr 4  - Istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego.

18.07.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "SPODEK" W KATOWICACH

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 31 lipca 2017 r.

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 — Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 — Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 — Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu. wspólnie biorącego udział w Konkursie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 — Istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego.  (.doc)(.pdf)
Załącznik nr 5 — Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.  (.pdf)
Załącznik nr 6 — Karta identyfikacyjna pracy konkursowej.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 — Lista osób członków zespołu autorskiego pracy konkursowej oraz oświadczenie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 8 — Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia..  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 9 — Rysunki techniczne obiektu w skali 1:200.  (.zip)
Załącznik nr 10 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.  (.zip)
Załącznik nr 11 — Wytyczne konserwatorskie. (.pdf)
Załącznik nr 12 — Wytyczne dot. użycia materiałów od partnerów projektu. (.pdf)