SARP Katowice

 Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Koniora
 
Koledze
arch. Tomaszowi Koniorowi
wyrazy głębokiego współczucia w związku z odejściem Ojca

wyrażają
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów w Katowicach
oraz Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej