SARP Katowice

  
Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość,
że w dniu 29 kwietnia 2016r. odszedł od nas
 
architekt Ryszard Ćwikliński

Wybitny Twórca i Architekt, Prezes katowickiego oddziału SARP w latach 1977-1980
 
Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów,
 
składa
 
Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach
 
 
Msza święta zostanie odprawiona w sobotę 7 maja o godz. 13:00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Pile, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się po zakończeniu mszy św. na Cmentarzu Komunalnym
w Pile o godzinie 14:00.
 
 

O Ryszardzie Ćwiklińskim
 
„...Znów ubywa nam z naszego powojennego grona śląskich architektów, postać nieprzeciętną, rozmiłowaną w architekturze naszego regionu. Był nim architekt Ryszard Ćwikliński.
 
Jego wiedza dotycząca naszego warsztatu i koleżeński stosunek do młodszych kolegów, otworzyła mu drogę do szacunku jakim go darzyliśmy.
 
Nic dziwnego, że w trudnych latach przełomu politycznego, wykonywania naszego zawodu.. (lata 1977-1980)…. właśnie Jego wybraliśmy na Prezesa naszej zawodowej organizacji jaką jest SARP. Ryszard, z narażeniem się ówczesnej władzy, poruszył w nas nadzieję na nieuniknioną konieczność zmian w systemie istniejącym wówczas, a zwłaszcza wykonywania naszego zawodu architekta. Trzeba się przyznać, że nie wierzyliśmy w sukces „naprawy architektury”. On wierzył!.. i potrafił nas przekonać, że należy działać i mieć nadzieję na wygraną. Jednym słowem, udało mu się przekonać nas, że jest szansa… że rozruchy polityczne to szansa na uczestnictwo i wyprowadzenie architektury na ścieżkę naszych marzeń. To nadzieja na realizację tworzenia architektury europejskiej. Sam będąc znakomitym architektem i urbanistą pozostawi po sobie wiele udanych obiektów o sporej skali (choćby wymienić udział w realizacji Osiedla Paderewskiego w Katowicach).
 
To co Go wyróżniło jako prezesa w trudnych czasach, to fakt, że potrafił porwać za sobą wielu młodych architektów do „walki” o nową architekturę i za jego kadencji Nasz Katowicki SARP, wyróżnił się na terenie Kraju jako jeden z najbardziej aktywnych.
 
Cześć Jego pamięci!”
 
arch. Jurand Jarecki