SARP Katowice


15.05.2023
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

Zamawiający:

Miasto Oświęcim 
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
Sekretarz Organizacyjny: mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk
Asystent Sekretarza Organizacyjnego: mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)
Załączniki formalno-prawne 1-8 (.pdf)
Załącznik NR 9 - Mapa zasadnicza (.rar)
Załącznik NR 10 - Obszar opracowania konkursowego (.rar)
Załącznik NR 11 - Projekt MPZP dla terenu inwestycyjnego (.rar)
Załącznik NR 12 - Dokumentacja fotograficzna (część 1, część 2, część 3, część 4.rar)
Załącznik NR 13 - Badania gruntu (.rar)
Załącznik NR 14 - Inwentaryzacja zieleni (.rar)
Załącznik NR 15 - Inwentaryzacja istniejącej hali lodowej (.rar)
Załącznik NR 16 - Ekspertyza konstrukcyjna obiektu (.rar)22.05.2023
Na Państwa prośbę zamieszczamy załączniki formalno-prawne podlegające uzupełnieniu treści w wersji edytowalnej. Na platformę konkursową prosimy załączać pliki tylko w formacie PDF.

Załączniki formalno-prawne (.doc)