SARP Katowice


29.03.2017
Informuje się, że wizja lokalna terenu objętego opracowaniem konkursowym odbędzie się w dniu 03.04.2017.
Zapraszamy na spotkanie o godz.14.00 - miejsce zbiórki: Sosnowiec, Plac Stulecia pod pomnikiem Jana Kiepury.

23.03.2017
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania (nr 2).

15.02.2017
Zamieszczono odpowiedzi na pytania (nr1) dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

02.02.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZED DWORCEM PKP - UL. 3 MAJA” W SOSNOWCU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 22.02.2017 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-9 i 11-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza
Załącznik 16. Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Zestawienia tabelaryczne powierzchni
Załącznik 19. Inne dokumenty wyjściowe

Odpowiedzi na pytania (nr1)
Odpowiedzi na pytania (nr2)
Lista uczestników