SARP Katowice


25.04.2017
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 2.
Udostępniono materiał uzupełniający do Załącznika 15.

12.04.2017
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych i listę Uczestników niedopuszczonych do udziału w Konkursie.
Przypomina się, że Załącznik nr 11 (karta identyfikacyjna) składa się razem z Pracą Konkursową. Niniejszym unieważnia się numery ropzpoznawcze: 667352 złożone przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Lista uczestników

17.03.2017
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 1.
Przypomina się, że spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu związane jest z datą składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

06.03.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PAWILONU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 21.03.2017 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-9 i 11-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza
Załącznik 16. Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Zestawienie tabelaryczne powierzchni
Załącznik 19. Inne dokumenty wyjściowe

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2
Załącznik 15d skwer Hallera podkład geodezyjny