SARP Katowice
 

12.02.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

Postępowanie dotyczące konkursu zostało zawieszone. Informacje o jego wznowieniu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.