SARP Katowice


Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice
oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 28. edycję konkursu "Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022".
 
Celem konkursu "AR 2022" jest:
- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLĄSKICH ARCHITEKTÓW dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego
- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX 
- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY 
- promocja województwa przez architekturę 
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury.
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów, jak i inwestorów. 
 
Do konkursu "AR 2022" można zgłaszać prace zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a także poza województwem, ale zrealizowane przez architektów z województwa śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2021 roku. 
 
Na zgłoszenie składa się załącznik nr 1 + pliki graficzne.  Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, zespoły autorskie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin, starostowie powiatu województwa śląskiego, inwestorzy, SARP, TUP, Izby zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa. 

Wszystkie inne informacje można znależć w regulaminie. 
 
Zgłoszenia do konkursu "AR 2022" dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: konkursarchitekturaroku@gmail.com do końca dnia 17.07.2022 roku. 
Zdjęcia oraz opcjonalne filmy muszą być załadowane za pomocą odpowiednich programów np. wetransfer.

Regulamin "AR 2022" (.pdf)
Załącznik nr 1 "AR 2022" (.pdf)