SARP Katowice

24.08.2021
Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (.pdf)
Zamieszczono poprawione załączniki do Regulaminu_formalne (.pdf)

23.08.2021
Przepraszamy za opóźnienia wynikające z sezonu urlopowego.
Do końca dzisiejszego dnia zostaną zamieszczone odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące konkursu. Prosimy w dniu jutrzejszym tj 24.08.2021 zajrzeć na stronę internetową konkursu. 
 
20.07.2021
Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego.


Organizator konkursu:Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Mikołaja Kopernika 36/40, Warszawa

Organizator wykonawczy konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich  SARP oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Arkadiusz Płomecki
Pytania dotyczące regulaminu należy wysyłać na adres: twojdom.dialogztradycja@gmail.com wpisując w temacie wiadomości „Konkurs TWÓJ DOM – dialog z tradycją – pytania”.
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Pierwszym regionem, którego dotyczy konkursowe wyzwanie jest Śląsk. Przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.
W tegorocznej edycji konkursu „Twój dom – dialog z tradycją”, w pierwszej kolejności organizatorzy zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego - jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo  obszarówPolski. W kolejnych miesiącach wystartują edycje poświęcone architekturze wsi dwóch kolejnych województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego. Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią).
W konkursie „Twój dom – dialog z tradycją” mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.
W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia. 

Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:
I nagroda – 25 000 zł brutto
II nagroda – 20 000 zł brutto
III nagroda – 15 000 zł brutto
Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:
I nagroda – 6 000 zł brutto
II nagroda – 3 000 zł brutto
III nagroda – 1 000 zł brutto
Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie.
Na etapie „śląskim” organizatorzy konkursu czekają na pytania potencjalnych uczestników dotyczące regulaminu do 30 lipca. Odpowiedzi zostaną udostępnione do 16 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddziału w Katowicach. Termin składania prac konkursowych to 21 września 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 13 października 2021 r.

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin - 20.07.2021 18:25 zmiana regulaminu w pkt. A5. 5.1 - zmiana składu sądu konkursowego (.pdf)
- Załącznik do regulaminu - Tradycje wiejskiego budownictwa na Śląsku - TOM 1 (.pdf) | TOM 2 (.pdf)
- Załączniki do regulaminu - Formalne (.pdf)