SARP Katowice

10.10.2019
Przypominamy o terminie składania prac konkursowych - 15 października do godz. 15:00. Informujemy, że 14.10.2019 biuro SARP będzie nieczynne.


09.09.2019
Lista dopuszczonych do konkursu.pdf


30.
08.2019
Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu (pdf) 
 
Załącznik 16 ZMIANA OBSZARU OPRACOWANIA - wytyczne graficzne na mapie zasadniczej (dot. Pytania do Regulaminu nr 6) 
  
14.08.2019
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

Organizator Wykonawczy Konkursu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Konkursu (rozdz.II, pkt 1.6) każdy załącznik dołączony do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być podpisany oddzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

01.08.2019
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ HOSPICJUM STACJONARNEGO PRZY UL. BARBÓRKI W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 19.08.2019r. do godziny 15:00.
 
Termin składnia prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie: do 15.10.2019 r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu


Załączniki 1-4 i 6                  - wersja .pdf
Załączniki 7-10                     - wersja .pdf
Załączniki 1-4 i 6                  - wersja edytowalna .doc
Załączniki 7-10                     - wersja edytowalna .doc
Załącznik 5
Załącznik 11                           - Załącznik graficzny – Hospicjum_Wytyczne_Graficzne_na_Mapie_Zasadniczej
Załącznik 12a i 12b              - Załącznik graficzny – Hospicjum_Wytyczne_Graficzne_na_Mapie_Zasadniczej
Załącznik 13                          - Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika
Załącznik 14                          - Opinia geotechniczna
Załącznik 16                          - Dokumentacja fotograficzna cz. 1
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 2
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 3
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 4
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.5
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.6
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.7
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.8
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.9
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.10
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.11
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.12
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.13
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.14
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.15
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.16
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.17
Załącznik 17                          - Informacja z PGG Oddział KWK ROW
Załącznik 15                          - Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku