SARP Katowice
06.04.2018
Udostępniono informacje dodatkowe:

Oświadczenie Katowickich Wodociągów S. A. (.pdf)
Załącznik do ww pisma (.pdf)
Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu (.pdf)
Mapa - część zasadnicza A
Mapa - część zasadnicza B
Pismo dot. wydania warunków technicznych na doprowadzenie wód opadowych dla projektowanej inwestycji (.pdf)

03.04.2018
Udostępniono listę uczteników (.pdf) Uczestnicy zostaną także powiadamieni mailowo.

28.02.2018
Udostępniamy opublikowane w dzienniku Europejskim TED

sprostowanie nr 4.

27.02.2018
Informujemy, że w odpowiedziach do pytania nr 2 znalazł się błąd - zamiast 15.03 powinno być 16.03. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Prawidłowe odpowiedzi zamieszczamy tutaj:

Odpowiedzi na pytania uczestników II (pdf).

 
W związku z opublikowaniem ogłoszenia w dzienniku BIP Urzędu Miasta Katowice prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania z dn. 19.02.2018r. zamieszczonymi poniżej.
 
Informujemy, że w związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania zmianie ulega cały harmonogram konkursu:
1.       Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 16.03.2018r. do godz. 15:00
2.       Zadawanie pytań do regulaminu Konkursu 20.04.2018r.
3.       Odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu 27.04.2018r.
4.       Złożenie prac konkursowych: 05.06.2018r.
5.       Ogłoszenie wyników: 13.06.2018r.

Przedstawiamy ogłoszenie o sprostowaniu nr 4
 
Ponadto informujemy, że zmianie ulega warunek dopuszczenia do udziału w konkursie polegający na przedstawieniu wykazu prac podobnych w okresie 10 lat.

Prosimy o ponowne pobranie Załącznika nr 5.

 
22.02.2018
W związku z umieszczeniem sprostowania ogłoszenia w dzienniku europejskim TED informujemy o zmianie terminów w konkursie. Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, ze oczekujemy na publikację kolejnego sprostowania (nr 4), które umozliwi publikację pełnych odpowiedzi na pytania uczestników.

Opublikowano ogłoszenie o sprostowaniu nr 2
ogłoszenie o sprostowaniu nr 3

19.02.2018
Odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu złożone w terminie określonym Regulaminem ( do 05.02.2018r.).

Odpowiedzi na pytania (.pdf)

09.02.2018
Informujemy, że składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zostało przedłużone do dnia 01.03.2018r.

W związku z umieszczeniem sprostowania ogłoszenia oraz zmianą terminu odpowiedzi na pytania informujemy, że wydłużeniu ulegnie data składania wniosków, o której niezwłocznie poinformujemy.

Opublikowano ogłoszenie o sprostowaniu nr 1 (.pdf).

08.02.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań do konkursu, termin udzielenia odpowiedzi został wydłużony do 19.02.2018.

06.02.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań do konkursu, termin udzielenia odpowiedzi został wydłużony do 08.02.2018.

05.02.2018
Zaktualizowanie załącznika "Regulamin Konkursu" oraz Załącznika nr 3. Dodanie Załącznika nr 13.

31.01.2018
Uzupełnienie załącznika "zdjęcia".

30.01.2018
Uaktualnienie załącznika nr 3.

29.01.2018

Ogłoszenie Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
 
 
Osoba do kontaktów: 
Ewa Szymańska-Sułkowska
sarpkonkurs-stadion@wp.pl
40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9, SARP oddział Katowice
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2018
Czas lokalny: 15:00
 
 
 
Załączniki: 
Regulamin konkursu

Ogłoszenie konkursu
Załącznik nr 1-2, 5-8 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, Pełnomoctnictwo, Wykaz doświadczenia zawodowego, Karta identyfikacyjna uczestników
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia (.pdf) (.xml) (.txt)
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Załącznik nr 9a - Mapa
Załącznik nr 9b
Załącznik nr 9c
Załącznik nr 9d 
Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik nr 11 - Lokalizacja zdjęć
Załącznik nr 12a - Zestawienie powierzchni stadionu
Załącznik nr 12b - Zestawienie powierzchni hali
Załącznik nr 13 - Wyciąg z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Zdjęcia do załącznika nr 11