SARP Katowice

Dzieci w kubaturze 
Organizacja spacerów architektonicznych dla dzieci.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Katowicach rozpoczął cykl spacerów adresowanaych do najmłodszych uczestników i odbiorców architektury oraz przestrzeni publicznej. Zapraszamy chętne placówki przedszkolne i szkoły podstawowe do kontaktu z katowickim biurem SARP. Pokażmy dzieciom architekturę!

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice 
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

email: biuro@sarp.katowice.pl
tel: 32 253 97 74