SARP Katowice
 

10 października 2019
Ogłoszenie nominacji

W kategorii OBIEKT:


Unikato - budynek mieszkalny wielorodzinny
arch. Robert Konieczny
arch. Michał Lisiński
arch. Marcin Harnasz
arch. Marcin Króliczek
arch. Aneta Świeżak

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym w Katowicach
arch. Krzysztof Zalewski
arch. Adam Gil
arch. Paweł Zalewski

W kategorii DOM
 JEDNORODZINNY:


Dom na Łące
arch. Kamil Cierpioł


Leśny dom
arch. Jakub Cieślik

arch. 
Kamil Cierpioł

W kategorii WNĘTRZE:


Moje biuro w Sosnowcu
arch. Mateusz Górnik
arch. Magdalena Górnik


RESHAPE - Centrum Sportu i Rekreacji 
Projekt wnętrza obiektu sportowego w Zabrzu
arch. Adam Radzimski


A MESA
arch. Ewa Kuźniak-Czajkowska
arch. Dominik Czajkowski

W kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLĄSKICH ARCHITEKTÓW:


Szpital psychiatryczny w Szwajcarii
arch. Ewa Janik
arch. Błażej Janik


Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym
Autorzy projektu: arch. Małgorzata Pilinkiewicz
arch. Tomasz Studniarek
Współpraca:
arch. Magdalena Sikora
arch. Aleksandra Stolecka
arch. Barbara Ziemba
arch. Łukasz Piecha
arch. Magdalena Mas

Dom Kwadrantowy - budynek mieszkalny jednorodzinny
arch. Robert Konieczny
arch. Marcin Harnasz
arch. Marcin Pawlus
arch. Marcin Króliczek
arch. Justyna Górnicka
arch. Grzegorz Ostrowski

Wkategorii MŁODY TWÓRCA:


M.O.C. ARCHITEKCI
arch. Ewa Janik
arch. Błażej Janik
27 sierpnia 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty na 8 września.
http://formularze.sarp.katowice.pl/ar/


6 sierpnia 2019

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 25. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2019”.

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest: 
- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA - zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii - DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW - dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego;
- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY);
- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY; 
- promocja województwa poprzez architekturę; 
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury; 
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego. 

Warunki uczestnictwa: 
Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2019” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca roku 2018.
Autor projektu projektu musi posiadać uprawnienia budowlane i należeć do jednej z Okręgowych Izb Architektów (nie dotyczy autorów projektów wnętrz i małych form).
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września 2019 roku. Prosimy o dokonywanie ich przez formularz:
http://formularze.sarp.katowice.pl/ar/

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@sarp.katowice.pl lub telefoniczny 32 25 39 774

Warunki XXV Edycji Konkursu.pdf
Warunki XXV Edycji Konkursu.doc
arch. Robert Konieczny
arch. Michał Lisiński
arch. Marcin Harnasz
arch. Marcin Króliczek
arch. Aneta Świeżak