SARP Katowice

 10.09.2021
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 27. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2021”.
 
Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2021” jest: 
- Wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA zrealizowanego  na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii  DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLĄSKICH ARCHITEKTÓW dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego
- Wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła  kategorii  nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana  najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY)
- Wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO   TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY
- Promocja województwa poprzez architekturę
- Kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury
- Rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego

Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2021” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego, a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2020 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o zakończeniu budowy, oświadczenie o prawach autorskich (załącznik nr 1). Co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego podanego w zgłoszeniu powinna posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis powyższy nie dotyczy kategorii MAŁA FORMA I WNĘTRZE.
Zgłoszenia propozycji do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: konkursarchitekturaroku@gmail.com do 30.09.2021.
Dokumenty do pobrania: